ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА

 • "Профи Трейд" ЕООД е водеща компания на българския пазар за управленско консултиране.

 • С дългогодишният ни опит и успешен подход, ние помагаме на клиентите си да изберат и приложат специфични решения за разширяване на пазарите си.

 • Екипът на „Профи Трейд“ ЕООД се състои от висококвалифицирани специалисти, участвал и разработвал стратегии в над 5000 обществени поръчки на стойност 450 000 000 лв.

 

Нашата бизнес философия се състои от няколко правила:

Натрупаните знания и опит на екипа, обхващат широк периметър от управленското консултиране в областта на обществените поръчки, подпомагане спечелването и управлението на големи проекти от публичната администрация, финансирани по оперативни програми.

В случай, че Ви е необходима печеливша маркетингова стратегия, бизнес-план и финансов анализ се свържете с нас;

 

Какво можем?

Нашите решения са базирани на:

 • Изграждане на ефективна стратегия за спечелване на конкретен проект, обществена поръчка или казус;
 • Способност да генерираме нови идеи за разширяване на пазарното влияние;
 • Анализ на  пазара и изграждане на стратегия за печелене и реализиране на проекти;
 • Способност да генерираме идеи за решаване на проблемни казуси;
 • Управление на проекти;
 • Стратегическо планиране;
 • Пазарни проучвания;
 • Стратегически маркетинг;

  

Как го постигаме?

 • Събиране на необходимата информация по проблемните казуси;
 • Изготвяне на стратегия след проучване поведението и мнението на клиента по конкретният казус;
 • Убеждаваща комуникация с отговорните лица чрез различни комуникационни техники: лични срещи, официални писма, телефонни разговори, факсове, електронна комуникация и пр., както и медийна кампания за формиране на позитивно обществено мнение по проблема;
 • Достъп до изпреварваща информация (т. нар. “разузнаване”);
 • Определяне на ключовото ниво за въздействие;

 

Сигурност и защита (криптиране) на информацията.

Новини