Профи Трейд , изпълнява проект за '„Инженеринг - проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор за обект: Ремонт и преустройство на сграда на бивше училище „Васил Левски”, с. Белица в Обучителен център за доброволци”

19 / 11 / 2020

Профи Трейд изпълни проект за  първият на Балканския полуостров Специализиран център за обучение на доброволци ще бъде изграден в тутраканското село Белица. 

Сградата на бивше училище в тутраканското село Белица ще бъде превърната в Национален учебен център за обучение на доброволци. Това ще стане по проект, в който партньори на Община Тутракан са Главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Министерството на вътрешните работи, Националната асоциация на доброволците в България и румънският инспекторат за извънредни ситуации.

Целта е да се подобрят теоретичната и практическа готовност на звената от доброволци при реагиране в случай на бедствие в трансграничния регион и да се засили координацията между институциите. Центърът за обучение в Белица ще бъде първият по рода си на Балканския полуостров. Избраното местоположение ще предлага обучение и спортни съоръжения, водни и горски територии, където ще бъдат симулирани бедствени ситуации. Пилотно ще бъдат обучени над 200 доброволци от България и Румъния.

 


Новини