Община Бургас

30 / 06 / 2020

Профи Трейд ЕООД успешно изпълни проект за  : "Доставка и монтаж на обзавеждане и кухненско оборудване за Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в урегулиран поземлен имот III в кв.19"; Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в урегулиран поземлен имот I, кв.16, кв. Акациите, гр. Бургас; Наблюдавано жилище за лица от 18 до 21 годишна възраст и Център за обществена подкрепа /ЦОП/ за деца и семейства“

Новини