Профи Трейд подписа договор със Столична община, относно Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, компютри и техника, спортно обзавеждане и оборудване и кухненско обзавеждане и оборудване на 3 училища на територията на Столична община.

13 / 06 / 2022

Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на 48 ОУ „Йосиф Kовачев“, ул. „Kлокотница“ № 21, район „Сердика“, Столична община.
Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на 1 СУ „Пенчо Славейков“, ул. „Стара планина“ № 11, район „Оборище“, Столична община.

Новини