Профи Трейд изпълни проект по „Подобряване условията на Църква "Свети Харалампий" по Процедура BG06RDNP001-19.252 на СНЦ "МИГ-Тутракан-Сливо поле" за Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното

13 / 06 / 2022

Профи Трейд изпълни проект по „Подобряване условията на Църква "Свети Харалампий" по Процедура BG06RDNP001-19.252 на СНЦ "МИГ-Тутракан-Сливо поле" за Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“.Беше доставена техника за видеонаблюдение, пожароизвестяване и СОТ.

 

Новини