Община Свищов

25 / 05 / 2020

Профи Трейд ЕООД съвместно с Община Свищов изпълни дейности по проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ /USES/, ROBG274 по програма „Interreg V-A Romania-Bulgaria“ за: Разработване на съвместен план за действие за устойчивост, превенция, смекчаване на риска и кампании за повишаване на осведомеността на населението в трансграничната зона относно опасности и рискове,Изготвяне на насоки за съвместен трансграничен подход за справяне с извънредни ситуации

Новини