Община Свищов

03 / 06 / 2019

"Профи Трейд" ЕООД сключи договор за „Доставка на машини и оборудване по проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ /USES/, ROBG274 по програма „Interreg V-A Romania-Bulgaria“ за Обособена позиция №2 „Доставка на водоноска, автовишка, фургонно ремарке оборудвано със специфични пособия за бедствия и аварии“.


Новини